Verkooptrainingen

Buitendienst/ binnendienst:
Vertegenwoordigers, sales managers, account managers, sales engineers, commercieel medewerkers binnendienst.
Het gaat hierbij om face to face verkoop waarbij de verkoper op bezoek gaat bij een prospect of klant.
Meestal draait het in deze incompanytrainingen om relatieopbouw, relatiebeheer, directe verkoop, het maken van verkoopplannen etc.
Elke salestraining voor de buitendienst wordt op maat gemaakt. Er vindt een uitgebreide intake plaats met de sales manager, directeur, afdeling/ of divisiemanager. Na het gesprek volgt een aanbieding en daarna de training.
Bij een verkooptraining kan het gaan om bijbrengen van algemene vaardigheden op het gebied van communicatie en verkoop. Daarnaast zijn er trainingen waarbij
Van de Sande CommerciŽle Trainingen een bepaalde problematiek aansnijdt. Te denken valt dan aan afsluiten van een verkoop, verkoop aan Decision Making Units of onderhandelingen. Centraal in de trainingen staat het doen: werken met opdrachten en cases en de uitvoering hiervan. Vaak zetten we de uitvoering op video zodat de deelnemer inzicht krijgt in zijn sterke en zwakke punten. Na afloop van een salestraining worden de training en de resultaten geevalueerd. Er vindt een gesprek plaats waarbij, indien wenselijk per deelnemer, advies wordt uitgebracht. Er worden in dit gesprek handreikingen gegeven hoe het bedrijf, de manager en de verkoper het beste verder kunnen gaan. Vaak vindt ook een combinatie plaats van binnen- en buitendienstmedewerkers.

Detailhandel:
Centraal thema in salestrainingen voor de detailhandel staat het opbouwen van een relatie met een consument. Dit wil zeggen dat de vekoper wordt geleerd aandacht te hebben voor de consumenten en in zijn gesprek de behoeftebepaling primair moet stellen. Ook in deze trainingen is het vanzelfsprekend ook mogelijk om specifieke problemen aan te snijden. Bijvoorbeeld: presentatie van een product, begroeting van klanten, hoe tackle je de concurrentie met internetaanbieders etc.
Bij trainingen van verkopers in de detailhandel vindt er ook altijd een intake plaats. Ook hier biedt Van de Sande de service uitgebreid te evaluaren. De meeste detailhandelstrainingen worden in de winkel of showroom verzorgd. Dit opdat bij rollenspelen de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk kan worden nagebootst.