Managementtrainingen

Middle Management:
Omschrijving:
In de cursus Middle Management wordt u kennis en de vaardigheden bijgebracht die u kunt gebruiken in uw huidige of toekomstige functie als manager. Onderwerpen als beleid en de vertaling hiervan naar uw medewerkers, het maken van een goede planning, en organisatie in het algemeen spelen een belangrijke rol in de opleiding. Daarnaast komen praktische zaken zoals het motiveren, conflicthantering en manieren van leidinggeven door middel van cases en rollenspelen aan bod.

Doelstellingen:
Inzicht krijgen in hoe theoretisch en praktisch te kunnen functioneren in een managementfunctie op middenkaderniveau. Carričreontwikkeling richting middenkader. Voorbereiding op het examen NEMAS Middle Management
Cursusduur: 25 dagdelen.
Start: Elk najaar in Weert. Als incompanytraining in onderling overleg.
Plaats: Philips van Horne Scholengemeenschap in Weert of elders i.o.o.
Vooropleiding: HAVO, MBO. Cursisten die 21 jaar of ouder zijn, kunnen sowieso deelnemen aan de opleiding en het examen.
Studiebelasting: Ca. 4 uur per week.
Onderwerpen:

Blok 1: Theorie:
 • Bestuur- en besluitvormingsproces
 • Doelstellings- en beleidsbepaling
 • Planning en procesbeheersing
 • Organiseren
 • Personeelsbeleid
 • Controle en evaluatie


 • Blok 2: Training:

 • Conflicthantering en onderhandeling
 • Leiding geven en motiveren
 • Communicatie


 • Blok 3: Examens:

 • Cases en praktijksituaties
 • Examentraining


 • Cursusgeld: € 975,- (inclusief 19% BTW) inclusief lesmateriaal; exclusief € 180,- examengeld en ± € 90,- boekengeld. Als incompanytraining prijzen in onderling overleg.
  Cursusleider: De heer Henk Goettsch

  Hoger Management:
  Bij trainingen gericht op hoger management zijn wij gespecialiseerd in change management: het veranderen van een deel van een organisatie zonder dat er tegenwerking ontstaat bij bepaalde lagen in het bedrijf. Centraal in een change managementtraject staat betrokkenheid en verantwoordelijkheid vanuit het hoger en het midden management.